Spotkanie śródokresowe i wizyta monitorująca w Krakowie

KRAKÓW (POLSKA) | LISTOPAD 2019

Spotkanie śródokresowe projektu i wizyta monitorująca odbyły się w Krakowie w dniach 26–28 listopada. Była to okazja do przeglądu wszystkich przeprowadzonych działań i zaplanowania kolejnych. Drugiego dnia wszyscy partnerzy przedstawili Kontrolerowi z KE działania przeprowadzone w pierwszej połowie projektu. Podczas wizyty terenowej w Parku Lotników oglądano drzewa pilotowe i kontrolne oraz czujniki IOT.

Oto zdjęcia z wydarzenia.

Share it!
Recent Posts