Cele projektu

Głównym celem LIFE URBANGREEN jest stworzenie i zoptymalizowanie innowacyjnej platformy technologicznej do monitorowania usług ekosystemowych obszarów zieleni miejskiej i poprawy zarządzania nimi.

Podczas projektu istniejąca platforma zarządzania R3 TREES zostanie zintegrowana z 5 innowacyjnymi komponentami zarządzania, których celem będzie:

  • zmniejszenie zużycia wody, poprzez dostarczanie wody tylko tam gdzie jest ona potrzebna
  • zmniejszenie śladu węglowego związanego z pielęgnacja zieleni poprzez bardziej efektywne planowanie pracy
  • zdefiniowanie usług ekosystemowych dostarczanych przez tereny zieleni miejskiej
  • monitorowanie stanu zdrowotnego drzew za pomocą danych teledetekcyjnych
  • zwiększenie udziału obywateli w utrzymywaniu terenów zieleni

Głównym oczekiwanym rezultatem projektu jest inteligentny i zintegrowany system zarządzania, który monitoruje i reguluje wszystkie działania związane z obszarami zieleni miejskiej, maksymalizując korzyści ekologiczne.

Zintegrowana platforma zostanie przetestowana w Rimini (Włochy) i Krakowie (Polska), które zostały wybrane jako miasta referencyjne dla ciepłego klimatu umiarkowanego i kontynentalnego. Miasto Taipei wprowadzi działania projektowe na obszarze pilotażowym na Tajwanie na własny koszt.

Obszary pilotażowe

[rev_slider alias="partners-prova-zoom"]

Innowacyjna platforma URBANGREEN zostanie przetestowana w różnych strefach klimatycznych zapewniając tym samym dobrą możliwość przenoszenia działań projektowych do krajów o podobnych warunkach środowiskowych i klimatycznych.

Oczekiwane skutki

redukcja emisji gazów cieplarnianych

Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych

poprzez ograniczenie ruchu pojazdów dzięki bardziej wydajnemu planowaniu prac związanych z pielęgnacją zieleni.

Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza

dzięki zdrowym drzewom z większymi liśćmi, pochłaniającymi więcej zanieczyszczeń

zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza

Zwiększone wiązanie węgla w biomasie i w glebie

przez drzewa miejskie zarządzane innowacyjnymi metodami, w porównaniu do drzew utrzymywanych dotychczasowymi metodami

chłodzenie powietrzem

Obniżenie temperatury powietrza

na obszarach zarządzanych innowacyjnymi metodami w porównaniu z obszarami zarządzanymi w tradycyjny sposób

Platforma LIFE URBANGRREN zwiększy efektywność zarządzania zasobami oraz wodą co obniży związane z tym koszty. Tylko odpowiednia pielęgnacja oraz ilość wody we właściwym czasie zostaną dostarczone do roślin, drzew i trawy.

Platforma LIFE URBANGRREN zwiększy efektywność zarządzania zasobami oraz wodą co obniży związane z tym koszty. Tylko odpowiednia pielęgnacja oraz ilość wody we właściwym czasie zostaną dostarczone do roślin, drzew i trawy.