Działania i postępy

DZIAŁANIE A.1 | CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PILOTAŻOWYCH

Obszary pilotażowe, w których będą testowane nowe praktyki, zostaną zdefiniowane i scharakteryzowane w miastach Rimini i Krakowie. Obszary te będą zawierać istotną liczbę roślin należących do 10 najpospolitszych gatunków w dwóch miastach.

START DATE: 01/07/2018
END DATE: 30/09/2019

100%
DZIAŁANIE C.1 | INTELIGENTNY SYSTEM NAWADNIANIA

Opracowany zostanie inteligentny komponent irygacyjny, mający na celu identyfikację krytycznych progów nawadniania w oparciu o modele klimatyczne i wymagania wodne gatunków drzew. Dzięki temu komponentowi woda będzie dostarczana, tylko wtedy i tam gdzie rzeczywiście będzie potrzebna

DATA ROZPOCZĘCIA: 01/01/2019 DATA ZAKONCZENIA: 30/03/2021

100%
DZIAŁANIE C.2 SKUTECZNE PROGRAMOWANIE DZIAŁAŃ W ZAKRESIE PRACY I KONTROLI

Opracowany zostanie komponent mający na celu bardziej efektywne planowanie miejsc pracy i działań kontrolnych, pozwalający zoptymalizować kolejność prac na terenach zieleni miejskiej, a tym samym wyznaczanie tras przejazdu pojazdów, w celu zmniejszenia śladu węglowego pozostawianego podczas działań związanych z pielęgnacją zieleni.

START DATE: 01/01/2019
END DATE: 31/12/2020

100%
DZIAŁANIE C.3 INTEGRACJA USŁUG EKOSYSTEMOWYCH

Usługi ekosystemowe świadczone przez drzewa miejskie (np. Asymilacja CO2 i absorpcja zanieczyszczeń) będą obliczane dla każdego drzewa na podstawie jego gatunku, wieku i miejsca wzrostu. Pozwoli to poznać korzyści (nie tylko koszty) związane z obszarami zieleni miejskiej.

DATA ROZPOCZĘCIA: 01/01/2019 DATA ZAKONCZENIA: 30/03/2021

100%
DZIAŁANIE C.4 INTEGRACJA MONITOROWANIA POPRZEZ DANE TELEDETEKCYJNE, METEOROLOGICZNE ORAZ Z CZUJNIKÓW IOT

Dane z czujników, dane teledetekcyjne i prognozy meteorologiczne zostaną zintegrowane w platformie zarządzania w celu poprawy monitorowania terenów zieleni, umożliwiając wczesne wykrywanie chorób drzew i ostrzeżenie o poważnych zdarzeniach meteorologicznych.

DATA ROZPOCZĘCIA: 01/10/2019 DATA ZAKONCZENIA: 31/12/2021

100%
DZIAŁANIE C.5 | PORTAL I APLIKACJA URBANGREEN

Partycypacja publiczna będzie możliwa dzięki dedykowanemu portalowi internetowemu i aplikacji skierowanej do obywateli: mieszkańcy miast będą mieli możliwość lepszego poznania cech i usług ekosystemowych zapewnianych przez tereny zieleni miejskiej i zaproponowania działań mających na celu poprawę zarządzania terenami zieleni.

START DATE: 01/01/2019
END DATE: 31/03/2021

100%
DZIAŁANIE C.6 TESTOWANIE I DEMONSTRACJA LIFE URBANGREEN NA OBSZARACH PILOTAŻOWYCH

Opracowane komponenty będą testowane na wybranych obszarach: strefa pilotażowa , zarządzana zgodnie z podejściem URBANGREEN, zostanie porównana z działką kontrolną, na której będą prowadzone dotychczasowe praktyki. Porównanie to pozwoli podkreślić różnice między innowacyjnymi i tradycyjnymi praktykami dotyczącymi pielęgnacji zieleni.

START DATE: 01/10/2019
END DATE: 31/12/2021

100%

Wyniki projektu

Zakończone zadania

 • Final definition and characterization of pilot areas

 • Report with algorithm for water requirement

 • TOR for Smart Irrigation System

 • Dissemination plan

 • Analysis of the integration of RS, meteo and IOT data in urban green area management

 • Analysis of the needs and criteria for workforce planning and proposed management portal

 • Analysis and provisional Algorithms to calculate the CO2 sequestration, pollutants reduction and microclimate influence

 • Report on needs assessment of public portal and app for Rimini and Krakow

 • Inventory of pilot areas based on mobile laser scanning

 • Report of data acquisition of pilot areas

 • Management plan of project areas

 • Release of the advanced job planning module

 • Growth curves for selected tree species

 • Mid-Term report of the outputs and impacts from the project

 • Report of CO2 assimilation and storage by different tree species in the pilot areas

 • Report of microclimate effects of trees in the pilot areas

 • Report on pollution sequestration by different tree species in the pilot areas

 • Preliminary report on Market scenario and Business plan

 • Release of the water requirement forecast module in URBANGREEN

 • Release of IOT data, RS data and meteo data modules in URBANGREEN

 • Release of the ecosystem services module in URBANGREEN

 • Baseline performance indicators report

 • Public portal and app developed

 • Report on the training event in Taiwan

 • Goal and Scope and Life Cycle Inventory (LCI)

 • Commercialization Plan

 • Final report on Market scenario and Business plan

 • Release of improvements to URBANGREEN modules based on test data

 • Report on LCA

 • Report on the socio-economic impact

 • Impact of pilot and control management on ecosystem services

Osiągnięte kamienie milowe

 • Kick-off meeting

 • Website is operating

 • Pilot areas to run the demonstration of URBANGREEN are definitively selected and fully characterized

 • Spring measurements completed

 • Summer measurements completed

 • Fall measurements completed

 • LIFE KPI Webtool mid-term update

 • IOT sensors configured and operative

 • Smart irrigation tool completed

 • Ecosystems services calculation integrated in URBANGREEN

 • URBANGREEN includes IOT data, RS data and meteo data

 • Baseline definition of ecosystem services

 • Tool for efficient programming of activities completed

 • Public portal and app deployed to Krakow and Rimini

 • Commercialization plan defined

 • Contribution to the European Climate Adaptation Platform database