Obszary pilotażowe

Rimini (Włochy)

Dlaczego Rimini zostało wybrane jako miasto pilotażowe?

Wysikie temperatury

Średnia temperatura zarejestrowana w ciągu dwudziestu pięciu lat od 1991 r. do 2015 r. (13,9 ° C) jest prawie o jeden stopień wyższa niż średnia temperatura zarejestrowana w okresie trzydziestoletnim w latach 1961–1990 (13 ° C).

Malejąceśrednie opady deszczu

Średnie roczne opady zmniejszyły się z 830 mm do 789 mm: nawet jeżeli zmiana ilości nie jest tak zauważalna, to zmienił się ich rozkład. Opady deszczu występują częściej jesienią oraz w bardziej suchych sezonach letnich.

Ekstremalne zjawiska pogodowe

Ekstremalne zdarzenia meteorologiczne zdarzają się coraz częściej (np. obfite opady śniegu w lutym 2012 r., oberwanie chmury latem 2013 r.): każdego roku zdarzają się również słabsze zjawiska o mniejszej intensywności, ale posiadają silne oddziaływanie na miasto.

Kraków (Polska)

Dlaczego Kraków został wybrany jako miasto pilotażowe?

Różne warunki klimatyczne w centrum i na peryferiach miasta

W mieście efekt miejskiej wyspy ciepła powoduje średnią różnicę temperatury powietrza około 1,2 ° C, która może sporadycznie osiągnąć 5-7 ° C, dodatkowo opady deszczu są częstsze w centrum niż na peryferiach.

Nawalne opady deszczu

Od początku 2000 r. silne ulewy powodowały powodzie w mieście, uszkodzenia dachów lub trakcji linii tramwajowych i straty w rolnictwie (błoto, niszczenie upraw), powodując szkody w wysokości wielu milionów EUR.

Kondycja zdrowotna drzew

Miejskie warunki mikroklimatyczne powodują ciągłe wstrząsy dla roślin i zieleni: drzewa w takich warunkach stresu rosną wolniej, chorują i często umierają lub szybciej starzeją się i wymagają ciągłej oceny stabilności drzewa w celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.