Co mówią nam drzewa?

Miasta Rimini (Włochy) i Kraków (Polska) przeanalizowały prawie 90 000 drzew rosnących w mieście porównując ich lokalizację, gatunek i wiek jak również zdolność do pochłaniania szkodliwego dla klimatu CO2 oraz filtrowania pyłu zawieszonego znajdującego się w powietrzu. Zebrane dane – aktualizowane w czasie rzeczywistym w ciągu dnia i roku – dotyczące tych usług ekosystemowych zostały upublicznione online.

Projekt LIFE URBANGREEN ma na celu przedstawić wartości miejskich terenów zieleni oraz zwiększyć  efektywność działań utrzymaniowych. Badane i określane ilościowo korzyści obejmują masę cząstek stałych, które drzewa odfiltrowują z powietrza oraz ilość szkodliwego dla klimatu CO2 usuwanego z atmosfery. Również obniżanie temperatury powietrza w gorące letnie dni przez drzewa, poprzez transpirację i zacienienie, jest określane ilościowo i wyrażane w kWh energii zaoszczędzonej na obniżaniu temperatury takiej samej ilości powietrza za pomocą klimatyzatora. Pod kątem usług świadczonych na rzecz miasta w Rimini przeanalizowano 26 534 drzew, a w Krakowie 60 828. Dane są dostępne na ogólnodostępnym portalu. Jest to jeden z pierwszych portali tego typu w Europie, ponieważ pokazuje on nie tylko lokalizację badanych drzew, ale także wartość dodaną jakie te drzewa stanowią dla mieszkańców i środowiska miejskiego.

Zawartość portalu

Na stronie mieszkańcy będą mogli znaleźć następujące informacje:

(1) Opis terenów zieleni publicznej z uwzględnieniem drzew, dostępności, wybiegów dla psów, poidełek, ławek, sprzętu do zabawy lub sportu, toalet publiczne.

(2) Krótki opis dziesięciu najczęściej występujących gatunków drzew analizowanych odpowiednio w Rimini i Krakowie. Trzy z dziesięciu gatunków są takie same w obu miastach, dzięki czemu dane można porównywać w różnych strefach klimatycznych.

(3) W obu miastach obliczana jest dokładna liczba drzew każdego gatunku. Najpopularniejszym gatunkiem drzew w Rimini jest platan klonolistny (Platanus × acerifolia), natomiast w Krakowie klon zwyczajny (Acer platanoides).

(4) Ranking dziesięciu gatunków drzew na podstawie badanych usług ekosystemowych. Przykładowo dąb został najlepiej oceniony ze względu na asymilację CO2 i chłodzenie powietrza i dostał 10 punktów na 10, podczas gdy dereń biały ma tylko 1 punkt na 10.

(5) Mapa miasta pokazująca rozmieszczenie głównych terenów zieleni wraz z drzewami dziesięciu przebadanych gatunków.

Jak działa portal

Wybierz aleję lub park w Rimini albo w Krakowie i kliknij wskaźnikiem myszy na konkretne drzewo. Dzięki temu dowiesz się jaka jest jego nazwa, gatunek i wielkość oraz jakie usługi ekosystemowe świadczone są w danym dniu lub roku. W ten sposób można odwiedzić Most Tyberiusza (symbol Rimini) i jednocześnie przeczytać na smartfonie w jaki sposób drzewa rosnące tuż obok tego miejsca przyczyniają się do poprawy jakości powietrza i ochrony klimatu. Informacje te są dostępne, ponieważ w ciągu ostatnich trzech lat dwaj partnerzy technologiczni i naukowi projektu LIFE URBANGREEN – ProGea 4D z Krakowa i Uniwersytet w Mediolanie – zmierzyli, policzyli i zbadali wszystkie te drzewa. Zbadano powierzchnię i wielkość poszczególnych liści i na tej podstawie obliczono objętość całego drzewa. Firma R3GIS zaprogramowała odpowiednie algorytmy.

LIFE URBANGREEN jako model

Portale publiczne miast Krakowa i Rimini są częścią projektu pilotażowego i są pierwszymi tego typu stronami internetowymi opracowanymi w Europie. Jest to próba uwidocznienia usług ekosystemowych zapewnianych przez drzewa miejskie oraz jasne określenie znaczenia terenów zieleni dla adaptacji do zmian klimatu.

Portal Miasta Rimini w języku włoskim: https://rimini.lifeurbangreen.eu/;

Portal Miasta Krakowa w języku angielskim i polskim: https://krakow.lifeurbangreen.eu/

Share it!
Recent Posts