Woda to życie: nowy moduł na GreenSpaces

Każde stworzenie potrzebuje wody. Podobnie jak nasze miejskie drzewa. Ich potrzeby nie zawsze są takie same. To, czy drzewo potrzebuje więcej, czy mniej wody, zależy między innymi od lokalizacji, wieku i pogody. Dlatego opracowaliśmy nowy moduł, który pomaga miastom optymalnie planować nawadnianie. W jaki sposób to działa? Na podstawie ostatnich zarejestrowanych warunków atmosferycznych i 72-godzinnej prognozy pogody obliczana jest woda dostępna z opadów atmosferycznych oraz woda po odjęciu parowania i transpiracji.

Dzięki badaniom przeprowadzonym w ramach projektu przez Uniwersytet w Mediolanie, możemy dla każdego drzewa obliczyć ile wody potrzebuje w zależności od temperatury, promieniowania słonecznego i wieku drzewa. Ponieważ każde drzewo projektowe jest zinwentaryzowane na platformie GreenSpaces (znamy gatunek, wiek, lokalizację), można określić kiedy należy je podlać. Ogrodnicy otrzymują dwustopniowe alerty o konieczności podlewania: zalecane nawadnianie lub pilne nawadnianie. Uwzględniane są warunki pogodowe w ciągu najbliższych trzech dni: jeśli spodziewany jest deszcz, alerty są automatycznie zmieniane. Kiedy ogrodnicy nawadniają drzewa rejestrują ilość zużytej wody, a system bierze pod uwagę te informacje, aby obliczyć, kiedy drzewo musi zostać ponownie podlane.

Ten nowy moduł ma następujące zalety: po pierwsze pomaga lepiej zaplanować pracę ogrodników, ponieważ drzewa nie są podlewane, jeśli w najbliższym czasie prognozowane są opady. Po drugie, szczególnie młode i świeżo posadzone drzewa są bardzo podatne na suszę, a nowe narzędzie zwiększa ich szanse na przeżycie i zapewnia zdrowie. Po trzecie, wydajność drzew jako klimatyzatorów w miejscach publicznych można zwiększyć, jeśli dostarczymy im wodę wtedy kiedy tego potrzebują.

Share it!
Recent Posts