LIFE URBANGREEN @ISA conference

KNOXVILLE (US) | SIERPIEŃ 2019

W dniach 11-14 sierpnia 2019 r. Alessio Fini wziął udział w dorocznej konferencji Międzynarodowego Towarzystwa Arborystycznego w Konxville (Tennessee, Stany Zjednoczone) i przedstawił prezentację zatytułowaną „Pomiar usług ekosystemowych przez gatunki miejskie: projekt LIFE URBANGREEN”.

W konferencji wzięło udział około 1200 arborystów, leśników miejskich, zarządców terenów zielonych i architektów krajobrazu z całego świata.

Poniżej znajduje się link do prezentacji

Alessio Fini – Measuring ecosystem services by urban species: the LIFE Urbangreen project

Share it!
Recent Posts